Sunday, May 6, 2012"se kun på mig. er jeg vakker. nei. men jeg har elsket.

se kun på mig. er jeg ung. nei. men jeg har elsket.

se kun på mig. lever jeg. nei. men jeg har elsket."

- Siterer fra en film av Lars Von Trier. Aner ikke hvilken.

0 comments :