Thursday, November 10, 2011

How to draw a cartoony feline:

Den er tegnet i Microsoft Paint (den vanlige paint alle har) og det forklarer kvaliteten på strekene i forminsket størrelse. Dette er altså en gif, og hvert bilde er oppe i 5-10-15 sekunder hver. Det burde være nok til å registrere hva som skjer.

1 comments :