Sunday, October 9, 2011

Mission accomplished

Catharina skulle spille. Catharina fikk vondt i fingrene når hun skulle trykke på tastene. Det var umulig, neglene ville trykke på to taster samtidig. Catharina følte seg hemmet. Catharina gjorde noe drastisk. Catharina fikk spille.


Interesting much? Didn't think so.

2 comments :

Fainting Spell said...

Cool nice, long or short!haha my nails never grow up... :( xD

Merethe Spirited away said...

Awh D: jaaa noe må man vell ofre :0