Friday, November 21, 2008

Meg 0.4

"Jeg er på mange måter et sårt menneske, slik alle andre. Men kan fremdeles bli kalt for supermann."
Vi mennesker er dyr med evnen til å motta og oppfatte følelser. Vi har fått evnen til å skildre intrykk og gi dem en del av oss selv. Det finnes så mye vakkert i verden. Og like mye grusomt. Kombinasjonen av disse kan ofte gi en følelse av tap, eller sorg.

Jeg er sår på flere måter. Jeg er sår fordi jeg tar meg så lett nær av andres liv. Av andres historier og andres intrykk.
Men jeg er også sår når jeg så enkelt kan dele meg selv med opplevelser jeg får for øret eller øyet. Om ikke en blanding i film. Hender det at du gråter når du ser en film? Ja da er du ganske sår.
Likevel er jeg sår på det grunnlag av at folk skjeller meg ut. Jeg kan fort ta meg lett nær av ting, og bli trist. Men spesielt er det familien min jeg uderkaster meg.

Til tider er jeg supermann. De dagene jeg lar andre pøse ut med sine hostorier og sørgende utbrudd. Da legger jeg følelsene bak meg, og kan hjelpe slik som superman. Men jeg trenger ikke alltid hjelpe noen andre for å være supermann. Jeg kan være supermann når jeg hjelper meg selv ut av problemer også.


Når jeg har glemt alle mine problemer, da er jeg supermann.

0 comments :